Zwrot bez podania przyczyny

Każdy zakupiony u nas produkt możesz zwrócić w ciągu 14 dni od dnia dostawy towaru. Wystarczy, że złożysz w tym terminie stosowne oświadczenie na piśmie. Oświadczenie można złożyć na FORMULARZU, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. lub napisane samodzielnie. Wystarczy, że przed upływem wskazanego czasu przyślesz nam oświadczenie na adres: sklep@gryczane.pl lub pocztą (ważna jest data stempla pocztowego).

Następnie, w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia odeślij do nas zwracany produkt na adres:

ELIKS NATURAL Sp. z o.o.
ul. Długosza 14,
42-580 Wojkowice.

W ciągu 14 dni od daty wysłania oświadczenia zwrócimy Ci całą wpłaconą kwotę. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywasz we własnym zakresie.

Pamiętaj, że zwrotowi podlegają również wszelkie dołączone do zamówienia gratisy.

Podstawa prawna: Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. 

 

Reklamacje

W razie zaobserwowania wad lub niezgodności zakupionego produktu z umową prosimy o przesłanie informacji zawierającej datę oraz opis i okoliczności. Możesz wysłać nam ją mailem: sklep@gryczane.pl lub pocztą.

Adres do obsługi reklamacji:

ELIKS NATURAL Sp. z o.o. 
ul. Długosza 14,
42-580 Wojkowice.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Jeśli zostanie uznana naprawimy lub wymienimy zakupiony produkt na nowy, a gdyby nie było to możliwe - obniżymy jego cenę lub zwrócimy Ci należną kwotę.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password